Monday, July 6, 2009
berlajar di PID

Latuhan e-services komuniti (fasa 3)

KANDUNAN MODUL PELAJARAN

1. latar berlakang
2.objektif
3.pengenalan

3.1 e-kerajaan
3.11 - myeg(tutorial)@lampiran
3.12 - msc,mdac(tutorial)@lampiran
3.13 - virtual Malaysia(tutorial @lampiran